Årsmøte Utmarkslaget !

Årsmøtet i Utm.laget ble avholdt 8 april,tradisjonen tro så var også årets møte lagt til Ballstad gamle skole (Sfo bygget). Årsmeldingen for laget ble lest opp av sekretæren i laget Brita A Rist. Det som fremgår av årsmeldingen er at det også i året som har gått har vært bra aktivitet i laget. 16 dugnadskvelder ble avviklett, desverre så er det lite nyrekrutering ,så det er stort sett samme gjengen som har gått “igjenn” siden vi startet med dugnader i regi av Utm.laget. Av ting som vi har gjort i året som gjikk ,så kan det nevnes bygging av noen meter vei,oppsetting av nye benker,rydding av grøfter,kvisting og vedlikehold av vei. Vi går på med friskt mot og kommer også til å fortsette med dugnader i år,oppstart i løpet av mai måned og som tidligere blir vi å benytt tirsdagan fra kl 1800 og et par tima utover til dette. Vårt håp er at det er noen flere som har lyst til å være med å bidra når vi starter opp. Det vi kan tillby er sosialt samvær ,frisk luft og så kan du få være med å legge forholdan tilrette for den fri ferdselen i utmarksområdet. Styret i utmarkslaget består av Leder John Inge Berg, Sekretær Brita A Rist,styremedl. Helge Forsbakk. John L Frantzen, Rolf Jentoft. Varamedl. Elin Kristoffersen og John G Halse.