SKOTNES OG OMEGN UTMARKSLAG

Følges av 65 medlemmer.

Utmarkslaget har i de årene det har eksistert gjennomført et omfattende arbeid i lagets område.Veien innover til Kyllingdalen er gruset og satt i god stand.Kvisting og felling av gran er også gjort.Opprensking i diverse vann og elver,samt att vi har foretatt en del oppfisking av småfisk i Dalsvannet og også hatt prøvefiske i samtlige vann.Fra mai til ut i september møtes vi på tirsdagan til dugnad og sosialt samvær og der er det plass til mange flere.I år satsa vi blant annet på å få satt opp flere benker i området. Mer om sonen

Origo SKOTNES OG OMEGN UTMARKSLAG er en sone på Origo. Les mer

Status dugnadssesongen !

Ja nu har høsten heilt klart gjort sitt inntog og etter en nedbørsfattig og fin sommer,så har vi spesielt den siste uka fått regn i “bøtter og spann”.Har hatt måling i Kyllingdalen siste uka og det har kommet ca.110 mm.med regn, vannan har steget betraktelig.Målinger viser att Dalsvannet har steget 60 cm. på en uke,så det gjikk fort å fyll de opp igjen. Når det gjeld årets dugnadssesong så har vi nu satt sluttstrek og vi nådd vel ikje heilt målet vi satte oss da vi starta opp i vår .Vi har fått lagt en del stikkrenner gjennom veien innover mot Dalen, ny rasteplass er anlagt ved Storvassanden, en del greiner er fliset opp,noe har vi satt fyr på. Det gjenstår ennu og få fjerna en del greina som ligg innover langs Dalsveien,ellers så vart det heller ikke satt opp benker som vi hadde tenkt å gjøre. Årsaken til att vi ikke nådd målan som vi satte oss var nok at vi vart færre som tok oss tid til å være med å bidra . De som stilla opp kosa seg og det vart mange trivelige tirsdagskvelda i marka i år også.Regna med att vi går på med iver og lyst også neste vår ,så nu har dåkk en heil vinter til å finn motivasjonen. Vil takke dugnadsgjengen for nån flotte tima ute i det fri ,håper vi alle er med når våren på ny dukker opp.

Vist 39 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

1000 takk for at dere gjør en fantastisk jobb!!!!! Det betyr enormt masse:)

Så var likevel ikje dugnadssesongen heilt over,noen syntes att det var for galt att det skulle bli liggende så mye greiner innover Dalsveien over vinteren,så i løpet av flere ettermiddaga/kvelda den siste uka har fra 1 til 3 tatt tak i det ,så etter mange turer så er alle greinan fjerna og veien innover er fullt farbar igjen.Ellers så har familien Halse foretatt rydding i og rundt uteklasserommet og det er ju litt trasig att en del som besøker området ikje “gidda” å ta sitt eget søppel med seg.Vi synes jo att det er kjempertivelig att så mange bruka området og da er det jo synd att et fåtall bare forlat området etter bruk og lar andre rødd opp etter seg.

Annonse