SKOTNES OG OMEGN UTMARKSLAG

Følges av 65 medlemmer.

Utmarkslaget har i de årene det har eksistert gjennomført et omfattende arbeid i lagets område.Veien innover til Kyllingdalen er gruset og satt i god stand.Kvisting og felling av gran er også gjort.Opprensking i diverse vann og elver,samt att vi har foretatt en del oppfisking av småfisk i Dalsvannet og også hatt prøvefiske i samtlige vann.Fra mai til ut i september møtes vi på tirsdagan til dugnad og sosialt samvær og der er det plass til mange flere.I år satsa vi blant annet på å få satt opp flere benker i området. Mer om sonen

Origo SKOTNES OG OMEGN UTMARKSLAG er en sone på Origo. Les mer

2009 snart historie !

Så er snart et nytt år gått og når man ser tilbake ,så har det også i år skjedd en en del i regi av utmarkslaget. Som tidligere år så har vi også i år gjennomført tirsdagsdugnaden. Av ting som er gjennomført så kan det nevnes en del kvisting, nye benker er satt opp ,samt utbedring av veien innover til Kyllingdalen.En del fisk har vi også tatt opp i 3 av vatnan. Vi hadde jo tro på vi skulle få utbedret veien /stien på nordsia av Storvannet,men høsten med masse nedbør satte en stopper for dette. Også i år har det stort sett vært den samme “gamle” dugnadsgjengen som har deltatt . Området “vårres” er ju blitt et populært turområde og det er ju utrulig artig å se kor mange både gammel og ung som tar turen innover.Målsettinga for neste år er at vi fortsatt kan fortsette med dugnader på tirsdagan (fra i mai) og vi har ju ennu et håp om at det er flere som kan tenke seg å være med ,for i tillegg til litt jobbing så er frisk luft og det sosiale llike viktig. Til slutt så vil eg ønske alle brukere av området og då spesielt dugnadsgjengen ei God Jul og et strålende Nytt År .

Vist 288 ganger. Følges av 1 person.
Annonse