SKOTNES OG OMEGN UTMARKSLAG

Følges av 65 medlemmer.

Utmarkslaget har i de årene det har eksistert gjennomført et omfattende arbeid i lagets område.Veien innover til Kyllingdalen er gruset og satt i god stand.Kvisting og felling av gran er også gjort.Opprensking i diverse vann og elver,samt att vi har foretatt en del oppfisking av småfisk i Dalsvannet og også hatt prøvefiske i samtlige vann.Fra mai til ut i september møtes vi på tirsdagan til dugnad og sosialt samvær og der er det plass til mange flere.I år satsa vi blant annet på å få satt opp flere benker i området. Mer om sonen

Origo SKOTNES OG OMEGN UTMARKSLAG er en sone på Origo. Les mer

Årsmøte Utmarkslaget !

Årsmøtet i Utm.laget ble avholdt 8 april,tradisjonen tro så var også årets møte lagt til Ballstad gamle skole (Sfo bygget). Årsmeldingen for laget ble lest opp av sekretæren i laget Brita A Rist. Det som fremgår av årsmeldingen er at det også i året som har gått har vært bra aktivitet i laget. 16 dugnadskvelder ble avviklett, desverre så er det lite nyrekrutering ,så det er stort sett samme gjengen som har gått “igjenn” siden vi startet med dugnader i regi av Utm.laget. Av ting som vi har gjort i året som gjikk ,så kan det nevnes bygging av noen meter vei,oppsetting av nye benker,rydding av grøfter,kvisting og vedlikehold av vei. Vi går på med friskt mot og kommer også til å fortsette med dugnader i år,oppstart i løpet av mai måned og som tidligere blir vi å benytt tirsdagan fra kl 1800 og et par tima utover til dette. Vårt håp er at det er noen flere som har lyst til å være med å bidra når vi starter opp. Det vi kan tillby er sosialt samvær ,frisk luft og så kan du få være med å legge forholdan tilrette for den fri ferdselen i utmarksområdet. Styret i utmarkslaget består av Leder John Inge Berg, Sekretær Brita A Rist,styremedl. Helge Forsbakk. John L Frantzen, Rolf Jentoft. Varamedl. Elin Kristoffersen og John G Halse.

Vist 433 ganger. Følges av 1 person.
Annonse