Forum: Åpent forum

Utmarkstanker 2009 !

Så sett man her på årets nest siste dag og ser tilbake og også gjør seg noen tanker om det kommende år. I de siste åran har jo noen ivrige sjeler sørga for å tilrettelegge slik at området “vårres” skal bli best mulig tilgjengelig både for gammel og ung,dette håper vi jo selvfølgelig å kunne forsette med også i kommende år.Vi har ju også et ønske om at det er flere som har lyst til å bidra og være med når vi starter opp igjenn med vår ukentlige tirsdagsdugnada i mai måned.Like viktig som dugnadan er faktisk den sosiale delen med kaffekos og prat.Avsluttningsvis vil eg takk de som stilla i år før noen trivelige kvelda ute i det fri og så håpa eg at vi også treffes i 2009 og at vi da kansje ser noen nye ansikter i lamme oss og til slutt så vil eg få ønske alle som bruka området et strålende NYTT ÅR.

Skitur!

For de som er interesert i skimulighetan,så er det faktisk bra skiføre innover til Kyllingdalen, vinterens første(?) skispor var å se innover i ettermiddag.Selv om det skjømmes tidlig så er hodelykt en mulighet for de som ønsker å ta seg en tur på kveldstid.

Status dugnadssesongen !

Ja nu har høsten heilt klart gjort sitt inntog og etter en nedbørsfattig og fin sommer,så har vi spesielt den siste uka fått regn i “bøtter og spann”.Har hatt måling i Kyllingdalen siste uka og det har kommet ca.110 mm.med regn, vannan har steget betraktelig.Målinger viser att Dalsvannet har steget 60 cm. på en uke,så det gjikk fort å fyll de opp igjen. Når det gjeld årets dugnadssesong så har vi nu satt sluttstrek og vi nådd vel ikje heilt målet vi satte oss da vi starta opp i vår .Vi har fått lagt en del stikkrenner gjennom veien innover mot Dalen, ny rasteplass er anlagt ved Storvassanden, en del greiner er fliset opp,noe har vi satt fyr på. Det gjenstår ennu og få fjerna en del greina som ligg innover langs Dalsveien,ellers så vart det heller ikke satt opp benker som vi hadde tenkt å gjøre. Årsaken til att vi ikke nådd målan som vi satte oss var nok at vi vart færre som tok oss tid til å være med å bidra . De som stilla opp kosa seg og det vart mange trivelige tirsdagskvelda i marka i år også.Regna med att vi går på med iver og lyst også neste vår ,så nu har dåkk en heil vinter til å finn motivasjonen. Vil takke dugnadsgjengen for nån flotte tima ute i det fri ,håper vi alle er med når våren på ny dukker opp.

Utmarksområdet!

Som noen allerede veit så har vi dugnad i lagets område hver tirsdag fra kl.18.00. Vi hadde ju håpa at det skulle være noen fleire som såg seg tid til å være med en og annen tirsdagen.De fleste som har møtt til nå er stort sett styret i utmarkslaget og da er det selvfølgelig begrensa ka vi klar og få gjort. Vi har jo som målsetting å få ferdig rasteplassen på Storvassanden,oppsetting av nye benker ,samt flising av greinene som ligg langs veien innover, i tillegg skal vi også ha kaffepauser innimellom for å “plei” det sosiale. Når det gjeld inntekten av fiskekortsalget så går heile beløpet tilbake til vedlikehold og nyinvisteringer i lagets område.Her har det vist hvert noen som har trodd at dette har gått til grunneierne,dette er altså ikke tilfelle.Avslutningsvis oppfordra eg dere som kansje har lyst til å være med om å møt opp,dere er hjertelig velkommen.

Dugnader !!

Som de fleste vet så kjører vi dugnader kvær tirsdag i utmarklagets område.Utover kommer vi til å konsentrere oss om oppsetting av benker,rasteplass,flising, repr./rensking av grøfter,litt saging.Så har du muligheten til å være med ,så er du hjertelig velkommen.Husk kaffekanna.Frammøte ved speiderhytta kl.18.00.

Søndagstur !

Så var dagens tur innover til Kyllingdalen unnagjort.Litt overskyet,men flott turver. Stokkanda var kommet seg på vannet med sine 8 små,minken og kråka lura i kulissan ,men ho hadde 3 livvakter av hankjønn så det såg ut som om de rødda opp.I Dalsvannet var 2 Storlomer og prøvde fiskelykken og fisk vart det. I et annet vann lå lomen på reiret og ruga.Ellers var det masse liv blant fuglene,noen flaug til å fra reiret for å mate glupske onger,Rypa skratta oppi lia,Tyrkerdua og Dvergfalken kunne høres inni granskogen.På turen utover møtte jeg en ivrig fisker som kunn fortelle at han for noen dager siden fikk ei røyr på 1,5 kg.noe som var en stor opplevelse (tatt på spinner).Ja vi har et utrulig turtereng i området,lett tilgjengelig og muligheter for forskjellige aktiviteter.God tur.

Fiske i vassdraget !

Stangfisket er kommet godt i gang i vassdraget.I Storvannet er det tatt mange fine røyrer,noe som tyder på at snittvekta de siste åran har steget en god del.Ellers så kan det nevnes at ørretten også har vor i “bettet” den siste tia og et eksemplar av arten på godt over kiloen,ble tatt på stang i Sjøvannet før helga.Så nu e det bare for de fiskeintereserte å finn fram fiskeutstyret og ta seg en tur og prøv fiskelykken.NB.husk er du over 16 år må du ha fiskekort som fåes kjøpt på Narvesen Gravdal.Intersport Leknes og på Spar Ballstad. “Skjitt fiske.”

Annonse