dag anton

AUNA

Sola e kåmmen høgt på himmeln,å dæ e vi fornøyd mæ

SKITUR

På tur på isen,å sola e kåmmen såpass høgt på himmeln at dein skin i Kyllingdalen..

STOKKAND MÆ UNGER

Årets Stokkand unger i Hestnesvainne i gråve’ret..

DALSSAUER

Sauer t han Leif H.,innst i Dalen..

GJØKEN

Fikk tadd nån bilde a dein oppe i dalen..Første gången e ha sedd dein ‘live’..

SPEIDER

Frank sine sauer koser seg i govere i Halsan..

BRUA VÆ DALSVAINNE

Her ser vi bla. Skottind i bakrunn..

GAPAHUKEN

Gapahuken innst i Dalen mæ Skottinden i bakrunn..

HØSTSNY

Første høstsnyen i år på Skottinden..

BRUA I HALSAN

Dalsvainne renn gjænnon brua,å ne i Storvainne..

SØNDAGSTUR

Ut på tur i bra ver..

SOLGLIMT

Sjøl om sola ikje e å se,så lys ho godt opp førdæ..

SØNDAGSTUR

Litt sny å vind hindra ikje en tur på ski..Her fra bakken i Bruhauan på tur heim.

BRUHAUAN

Va stærk i dag,men tur t kyllingdalen vart dæ..

STOKKANDA

Stokkanda mæ 12 onger i dalsvainne..Her en gråversdag..

HALSAN LAMME

En a Franks firbeinte væ bænken i Halsan..

SKOTTIND

‘Trondsenskogen’ mæ Skottind i bakrunn..Litt sny e dæ ennu i fjeille..

KONGEØRN

Kongeørna på besøk i Dalen

FRA STORVASSAND

Stille å fint i ettermiddag mæ blå himmel,å vindstille..

VINTER Å SNE

Go ve’r i romjula..Her e Dalsvainne mæ Skottind i bakrunn..