dag anton

DALSFJEILLAN

Tadd fra brua i Halsan..main ser Dalsvainne dækt mæ is å sny og Skottind i bakrunn..

SVANER

3 Svaner som slapper a på isen i Bruhaugvainne..

PÅ TUR....HEIM..

Gråver å isen ligg ennu på dalsvainne.En del sny i Skottindene..

RØDVINGETROSTEN

Mykje fin sang a småfuglan innover Dalen nu..

DALSRYPA

En a di få Rypen så,main får øye på i området..Her e dein avbilda i ei a di mange snyelingene vi ha hadd i mai..

BRUHAUGAN

En fin dag og blomstringen e i gang..

STORLOMMEN

Storlommen mæ onge..Di ha 2 onga,men Mink,Oter,Svartbak bla. trua di kvært år,så dæ e sjelden di væks opp..Ongen på bilde e ennu i live,så vi håpa dæ går bra i år..

GRÅSISIKEN

Godt mæ litt mat i goveret..

RØYSKATTA I DALEN

Ser ut såm dæ vart ett fint søndagsmåltid.. Vinterpælsen ha dein fådd på seg også..

NYTER UTSIKTEN..

En hvil på bænken for å nyte utsikten..

GRÅVERSDAG

Fint å ta seg en liten pause,på en a di mange bænken innover Dalen..